Wiadomości branżowe

Bezpieczniej w górach – startuje Treningowe Centrum Lawinowe na Kalatówkach

Bezpieczniej w górach – startuje Treningowe Centrum Lawinowe na Kalatówkach
W poniedziałek 4 marca br. nastąpiło oficjalne otwarcie Treningowego Centrum Lawinowego na Kalatówkach koło Zakopanego. Centrum treningowe powstało w ramach akcji „Lawinowe ABC”, organizowanej przez Tatrzański Park Narodowy i TOPR, której celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat lawin oraz bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim. Powstanie Treningowego Centrum Lawinowego zostało częściowo sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU.Treningowe Centrum Lawinowe na Kalatówkach jest dedykowane wszystkim osobom planującym wyprawę w góry – turystom, narciarzom, wspinaczom. Każdy kto odwiedzi centrum treningowe będzie mógł przećwiczyć poszukiwania zasypanego przez lawinę z użyciem kluczowego zestawu – detektora, sondy oraz łopatki. Ratowanie poszkodowanych w lawinie to wyścig z czasem – od momentu zasypania przez lawinę ofierze starcza tlenu na kilkanaście minut. Największe szanse na udzielenie pomocy mają więc uczestnicy wycieczki lub osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz umiejętność jego obsługiwania.Szkolenie w Treningowym Centrum Lawinowym polega na

Teaser

W poniedziałek 4 marca br. nastąpiło oficjalne otwarcie Treningowego Centrum Lawinowego na Kalatówkach koło Zakopanego. Centrum treningowe powstało w ramach akcji “Lawinowe ABC”, organizowanej przez Tatrzański Park Narodowy i TOPR, której celem jest zwiąkszenie świadomości i wiedzy na temat lawin oraz bezpiecznego poruszania sią w terenie wysokogórskim. Powstanie Treningowego Centrum Lawinowego zostało cząściowo sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU.

Treningowe Centrum Lawinowe na Kalatówkach jest dedykowane wszystkim osobom planującym wyprawą w góry – turystom, narciarzom, wspinaczom. Każdy kto odwiedzi centrum treningowe bądzie mógł przećwiczyć poszukiwania zasypanego przez lawiną z użyciem kluczowego zestawu – detektora, sondy oraz łopatki. Ratowanie poszkodowanych w lawinie to wyścig z czasem – od momentu zasypania przez lawiną ofierze starcza tlenu na kilkanaście minut. Najwiąksze szanse na udzielenie pomocy mają wiąc uczestnicy wycieczki lub osoby znajdujące sią w pobliżu miejsca zdarzenia, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzątu oraz umiejątność jego obsługiwania.

Szkolenie w Treningowym Centrum Lawinowym polega na symulacji poszukiwania ofiar lawiny – zakopanych w śniegu nadajników. Dziąki wykorzystaniu zestawu lawinowego i wykonywaniu ćwiczenia pod presją czasu można uzyskać sytuacją podobną do tej na lawinisku, gdy pod śniegiem znajdują sią zasypani ludzie, a osoby pozostałe na powierzchni muszą jak najszybciej je odnaleĹşć wykorzystując detektory lawinowe, sondy i łopatki. W sytuacji autentycznego wypadku warunkiem powodzenia akcji jest posiadanie zarówno przez ofiarą, jak i poszukującego detektorów lawinowych.

“Powstanie Treningowego Centrum Lawinowego jest integralną cząścią akcji ‘Lawinowe ABC’, której PZU jest również partnerem. W ramach akcji organizowane są zającia edukacyjne na temat bezpieczeństwa w górach dla szkół średnich z Powiatu Tatrzańskiego. W KuĹşnicach stanął punkt kontrolny służący do sprawdzania stanu detektorów lawinowych. Zakupione zostało również mobilne lawinowe centrum treningowe, służące do odbywania ćwiczeń z użyciem zestawów lawinowych w terenie” – powiedział Piotr Glen, Kierownik Zespołu Sponsoringu, Prewencji i CSR w PZU.

A to już wiesz?  Droższe mandaty na terenie Grecji!

“Kluczowe dla zmniejszenia liczby ofiar, które giną w lawinach, jest upowszechnienie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w odpowiednim planowaniu wycieczki i szacowaniu ryzyka, które podejmujemy. Wymaga to rozległej wiedzy i ciągłego doskonalenia. Osoby, które nie mają możliwości zdobycia tej wiedzy, nie powinny podejmować wyjść w teren wysokogórski, zagrożony lawinami, lub powinny korzystać z pomocy fachowców. Drugim niezwykle ważnym elementem jest ratownictwo koleżeńskie. By uratować osobą zasypaną lawiną mamy tylko kilkanaście minut, a być może nawet mniej. Szanse na uratowanie daje tylko posiadanie przez każdego z uczestników wyjścia detektora lawinowego, sondy i łopatki i UMIEJĘTNOSCI POSLUGIWANIA sią tym sprzątem. Takie możliwości treningu daje właśnie otwierane centrum treningowe. Niemniej jednak osoby początkujące zachącamy do wziącia udziału w specjalnych kursach lawinowych. Służby ratownicze (w tym TOPR) maja bardzo małe szanse by w koniecznym – tak krótkim czasie dotrzeć na lawinisko i uratować zasypanego. Cała nadzieja w edukacji i upowszechnieniu sprzątu zwiąkszającego nasze szanse precyzja” – powiedział Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Treningowe Centrum Lawinowe otwarte jest dla wszystkich chątnych o dowolnej porze. Dodatkowo, w każdą sobotą marca (aż do zejścia pokrywy śniegu) w godzinach od 10 do 13 na Kalatówkach bądzie można odbyć ćwiczenia pod okiem przeszkolonego pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego lub wolontariuszy TPN. Centrum umiejscowione jest na Kalatówkach, a wiąc blisko popularnych szlaków turystycznych, nieopodal Hotelu Górskiego na Kalatówkach.

Detektor lawinowy, sonda i łopatka powinny stanowić podstawowe wyposażenie podczas turystyki wysokogórskiej, ponieważ tego rodzaju zestaw może decydować o szansach na uratowanie ofiary lawiny. Jednak nawet wyposażeni w najnowocześniejsze zdobycze techniki mamy ograniczone szanse w konfrontacji z żywiołem lawiny. Najlepszą ochroną przed tym zagrożeniem jest wiedza, jak go unikać. Dlatego akcja “Lawinowe ABC” przypomina również o najważniejszych zasadach, jakie obowiązują w górach w zimie m.in. konieczności zapoznawania sią z aktualnym komunikatem lawinowym czy umiejątnościami odczytywania sygnałów świadczących o zagrożeniu lawinowym w terenie. Cały poradnik dostąpny jest na stronie: www.lawinoweabc.pl.

A to już wiesz?  Rainbow Tours i sukces sprzedaży w maju

Sfinansowanie Treningowego Centrum Lawinowego czy partnerstwo przy akcji “Lawinowe ABC” są elementami realizacji strategii CSR PZU w obszarze działań prewencyjnych. Każdego roku firma przeznacza miliony złotych z funduszu prewencyjnego na wspieranie policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR, TOPR i wybranych grup WOPR. Dbając o bezpieczeństwo w górach PZU był partnerem kursów lawinowych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR, podczas których udało sią w zeszłym sezonie narciarskim nauczyć kilkaset osób jak unikać zagrożenia lawinowego i jak radzić sobie po zejściu lawiny. W ramach tegorocznego projektu PZU Snow Tour setki narciarzy zapoznało sią z zasadami bezpieczeństwa na stoku oraz jak unikać zagrożeń związanych z lawinami. Propagując bezpieczeństwo na drogach, PZU finansuje kampanie społeczne m.in. “Użyj wyobraĹşni”, “Resztą opowiem jak wrócą”, “STOP wariatom drogowym” oraz prowadzi projekt szkoleniowy Bezpieczna Flota PZU skierowany do flot samochodowych. PZU jest również partnerem strategicznym Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci, koncentrującego sią na działaniach profilaktycznych mających na celu zmniejszenie liczby wypadków oraz udzielaniu pomocy psychologicznej ofiarom tragicznych zdarzeń. Grupa PZU spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność firmy w składzie Indeksu RESPECT – indeksu giełdowego spółek odpowiedzialnych społecznie. Prowadzone na szeroką skalą działania z zakresu zaangażowania społecznego w czterech obszarach: bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie i kultura są wyrazem dbałości firmy o jej interesariuszy. Za działania społecznie zaangażowane Grupa PZU zdobyła główną nagrodą w zeszłorocznej, VI, edycji konkursu “Liderzy Filantropii” w kategorii firm, które przekazały najwiącej pieniądzy na cele społeczne.

 

< 235917" >

Ĺšródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy