Sprzeda?? oferty Lato 2013 ze wzrostem 21 procent

Teaser

W raporcie bie???cym numer 4/2013 z dnia 05 lutego 2013 Zarz?d Rainbow Tours S.A.  informuje o wielko??ci przedsprzeda??y imprez turystycznych z katalog??w Lato 2013 na dzie?? 31 stycznia 2013. Touroperator odnotowa?? wzrost ilo??ci rezerwacji o 21 procent w por??wnaniu z analogicznym okresem w 2012 roku.

Zarz?d Rainbow Tours S.A. poinformowa??, ??e wielko??? przedsprzeda??y oferty Lato 2013, czyli wycieczek realizowanych w miesi?cach kwiecie??-pa??dziernik 2013 wynios??a na dzie?? 31 stycznia 2013 roku 39.211 rezerwacji, co oznacza wzrost o 21% w por??wnaniu do 2012 roku, w kt??rym odnotowano 32.440 rezerwacji.

Wzrost ilo??ci rezerwacji znalaz?? swoje odzwierciedlenie r??wnie?? w przychodach. Na dzie?? 31 stycznia 2013 roku warto??? przychod??w dla 39.211 rezerwacji wynios??a 118 mln z??otych, co w por??wnaniu z analogicznym okresem w roku 2012, w kt??rym przychody oscylowa??y na poziomie 91 mln z??otych stanowi wzrost o prawie 30 procent.

< 233936" >

?r??d??o Rainbow Tours. Dostarczy?? netPR.pl
Authors

Related posts

Top