Coraz cz?stsze burze na s?o?cu

Burze na S?o?cu b?d? coraz cz?stsze. Przewiduje to ameryka?ski O?rodek Bada? Atmosferycznych (NCAR). Silne i bardzo silne burze magnetyczne na S?o?cu, ktre b?d? mog?y zak?ca? funkcjonowanie satelitw, sprz?tu elektronicznego (w tym komputerw) a nawet linii przesy?owych energii elektrycznej b?d? w ci?gu najbli?szych lat coraz cz?stsze.

Wzro?nie te? zagro?enie dla astronautw, zw?aszcza w przypadku ich wyj?cia w otwart? przestrze? kosmiczn?.

Naukowcy z NCAR oceniaj?, ?e burze w magnetosferze S?o?ca po??czone z gigantycznymi protuberancjami, czyli wyrzucaniem w przestrze? olbrzymich ilo?ci gor?cej materii, b?d? wyst?powa? o 30 do 50 proc. cz??ciej. Wi??e si? to z kolejnym, 11-letnim, okresem wzmo?onej aktywno?ci S?o?ca, ktry powinien rozpocz?? si? w ko?cu 2007, lub na pocz?tku 2008 r.

hastagi na stronie:

#burze na słońcu #burze na sloncu #burze w polsce 2011 #burza na słońcu #burze na słońcu 2011 #burza na słońcu 2011 #burze na słoncu #burze na słońcu 2010

Authors

Related posts

Top