Gor?ca Jamajka

Dzi? nasza podr? jest odleg?a i ciep?a – Jamajka. Jest to miejsce o niezwyk?ej r?norodno?ci karnacji i rysw mieszka?cw, krajobrazw i widokw nadmorskich oraz flory i fauny. Powierzchnia wyspy zajmuje 11,42 tys. km² – ci?gnie si? 235 km ze wschodu na zachd, od cypla Morant Point po Negril, a w najszerszym miejscu ma 82 km. 2,5 mln mieszka?cw wyspy to niezwyk?a mieszanka pochodzenia afryka?skiego, arabskiego, india?skiego, europejskiego, ktra da?a pocz?tek narodowemu mottu: “Jeden nard z wielu”.

latarnia-wodna420.jpg

palmy-basen420.jpg

narty-wodne420.jpg

Jamajka le?y na Morzu Karaibskim. Ponad po?owa wyspy wznosi si? 300 m nad poziomem morza. Najwy?szy szczyt – Blue Mountain Peak – ma 2256 m i znajduje si? w odleg?o?ci 16 km od nadbrze?nej rwniny na wschd od Kingston.

statek420.jpg

rezydencja-biala420.jpg

kurort-palmy420.jpg

kladka-ludzie420.jpg

kapelusze420.jpg

zachod-zaglowka420.jpg

liany-tarzan420.jpg

liany-kobieta-woda420.jpg

Geolodzy s? zdania, ?e Jamajka i s?siaduj?ce z ni? wyspy na Morzu Karaibskim wykszta?ci?y si? z wypi?trzenia wulkanicznego, ktre wyros?o z morskich wd miliony lat temu. Ni?sze tereny wok? wierzcho?kw wy?oni?y si? ok. 30 mln lat temu. Dwie trzecie wyspy nadal pokrywa czapa bia?ego wapienia, b?d?cego pozosta?o?ci? szkieletw morskich organizmw. Proces kszta?towania si? tego obszaru osi?gn?? punkt kulminacyjny ok. 20 mln lat temu wraz z powstaniem wyspy. Cocpit Country oraz niezliczone jaskinie zdradzaj? oceaniczne pochodzenie wyspy. Zaliczaj? si? do nich Twin Sisters na wybrze?u Hellshire niedaleko Kingston oraz szereg niesamowitych pieczar w rejonie Cockpit, zwanych Windsor Cave, ktre ci?gn? si? przez niemal 3 km.

Kiedy na wysp? przybyli Europejczycy, jedynymi miejscowymi owocami by?y: gwajawa, ananas, jab?ko cukrowe i caimito. Prawie ca?a obecna ro?linno?? zosta?a sprowadzona przez ludzi lub przyniesiona przez ptaki. Europejczycy dali pocz?tek trzcinie cukrowej, bananom i owocom cytrusowym, a w XVII w. kupcy hiszpa?scy przywie?li z Malezji orzechy kokosowe. Stanowi?cy podstaw? jamajskiego ?niadania owoc ackee zosta? sprowadzony na statkach niewolniczych z Afryki Zachodniej w 1778 r. Drzewo pimentowe, z ktrego pozyskuje si? ziele angielskie, jest ro?lin? miejscow?, podobnie jak mahoe – narodowe drzewo jamajskie. Narodowym kwiatem jest kwitn?cy na fioletowo gwajakowiec.

Zidentyfikowano blisko 3 tys. odmian ro?lin kwitn?cych. Wy??cznie na Jamajce wyst?puje ok. 800 z nich, w tym 550 gatunkw paproci, 200 orchidei oraz 60 bromeliowatych, zwanych tu dzik? sosn?. Ca?? wysp? bujnie porasta przywieziony z Chin bambus.

Na Jamajce mieszkaj? szczury oraz poluj?ce na nie mangusty, sprowadzone przez XIX-wiecznych plantatorw. Rzadko spotykany klik jamajski przypomina z wygl?du ?wink? morsk?, ale w rzeczywisto?ci jest spokrewniony ze szczurem. Wyspa obfituje w nietoperze, ok. 25 gatunkw przemieszkuje cicho w tutejszych dzwonnicach. Spokojne wody na po?udniowym i wschodnim wybrze?u zamieszkuje natomiast ogromny i ?agodny manat, ktry sta? si? inspiracj? legend o syrenach. Kurczy si? liczba krokodyli. Wrzechobecny gekon kontroluje populacj? insektw. Na wzgrzach Hellshire nadal ?yje ok. 100 wielkich jamajskich legwanw, ktre prze d?ugi czas uwa?ano za wymar?e. Na wyspie wyst?puj? nieliczne paj?ki, wszystkie niejadowite. Spotka? tu mo?na ponad 200 gatunkw ptakw, w tym 25 endemicznych. Narodowy ptak, doctor bird (koliber czarnog?owy), wyst?puje wy??cznie na Jamajce i buszuje po wyspowych ogrodach kwiatowych, a w lasach ?yj? jaskrawo??te, pomara?czowe i zielone papugi. Urubu (s?pniki) r?owog?owe przetrz?saj? ?mietniki i patrosz? zdech?e zwierz?ta.

Klimat Jamajki od zawsze stanowi jej najwi?ksz? atrakcj?. Ciep?o, ktre kusi?o najdawniejszych przybyszw, co roku przyci?ga ponad milion spragnionych s?o?ca turystw. Pory roku nie wyst?puj?, roczna ?rednia temperatura wynosi ok. 27C na wybrze?u, spadaj?c do 20 i nieco poni?ej w wy?szych partiach gr. Na szczytach Gr B??kitnych z rzadka mog? wyst?powa? warunki “polarne” w temperatur? poni?ej 10C.

dom-na-skalach420.jpg

kajak420.jpg

progi-wodne420.jpg

palmy-plaza-dal420.jpg

taras-palmy420.jpg

owoce-palma420.jpg

nurek-woda420.jpg

plaza-lezak-kob-fac420.jpg

plaza-dziecko-dorosli-palmy420.jpg

hastagi na stronie:

#liany #REZYDENCJA #jamajka ciekawostki #palmy #jamajka #Kurort #ciekawostki o jamajce #yutube pl #palma ananasowa #taras

Authors

Related posts

Top