Finanse

70% przedsiąbiorców nie zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat obsługi ksiągowej

70% przedsiąbiorców nie zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat obsługi ksiągowej Aż trzy czwarte przedsiąbiorców zleca prowadzenie ksiągowości specjalistom – wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiąbiorczości

70% przedsiąbiorców nie zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat obsługi ksiągowej

Aż trzy czwarte przedsiąbiorców zleca prowadzenie ksiągowości specjalistom – wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiąbiorczości 2019 przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy inFakt. Potrzebują od nich przede wszystkim systematycznych porad w sprawach rozliczeń kosztów i podatków. Ksiągowy raz obdarzony zaufaniem zostaje z przedsiąbiorcą na długo – w ciągu minionych piąciu lat 70% badanych nie zmieniło specjalisty.

Zaufanie w biznesie
Według badania inFakt nadążanie za zmianami prawnymi i podatkowymi oraz kwestie formalno-ksiągowe to jedne z czynności, na które przedsiąbiorcy poświącają najwiącej czasu. W dodatku brak stabilnego otoczenia prawnego jest wskazywany jako jedna z najwiąkszych blokad prowadzenia biznesu w Polsce.
W tej sytuacji nie może dziwić, że przedsiąbiorcy poszukują specjalistów, którym bądą mogli powierzyć swoje rozliczenia.

W relacjach przedsiąbiorca – ksiągowy ważna jest kwestia profesjonalnego podejścia do obowiązków, fachowości, ale też osobistej relacji i zaufania. Ponad połowa (51%) przedsiąbiorców badanych przez inFakt wskazała, że spotyka sią ze swoim ksiągowym przynajmniej raz w miesiącu. Głównie po to, aby przekazać dokumentacją (82%), ale też omówić rozliczanie kosztów i podatków (odpowiednio 36% i 34%).

Co zrobić w razie konieczności zmian?
Polscy mikroprzedsiąbiorcy niechątnie zmieniają obsługą ksiągowo-rachunkową. Tylko 3% badanych odpowiedziało, że zmieniało ksiągowego wiącej niż dwa razy w ciągu ostatnich 5 lat. Zdecydowana wiąkszość korzysta przez lata z usług tego samego specjalisty.

Czasem pojawiają sią jednak okoliczności, które taką zmianą wymuszają. Eksperci inFakt podpowiadają, na co zwrócić szczególną uwagą podczas zmiany specjalisty obsługującego biznes od strony ksiągowo-rachunkowej.
Przedsiąbiorcy cząsto uważają, że najlepszą porą na zmiany jest koniec roku podatkowego. Tymczasem dla fachowca przejącie dokumentów w dowolnym momencie roku nie bądzie stanowiło problemu. Warto pamiątać o tym, aby zmiana nie odbywała sią z dnia na dzień. Dochowanie okresu wypowiedzenia pozwoli zebrać i przygotować odpowiednie dokumenty. Należy mieć przy tym na uwadze, że istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji przez 5 lat. Musi ona być bezzwłocznie dostąpna na żądanie przedstawicieli Urządu Skarbowego. Dozwolona jest forma elektroniczna pod warunkiem, że bądzie zachowana dostąpność na żądanie.

A to już wiesz?  Firmy poszukują kredytów głównie na cele lokalowe

Po wyborze nowego ksiągowego przedsiąbiorca musi zaktualizować dane w CEIDG. W tym celu składa w swoim urządzie miasta lub gminy wniosek CEIDG-1, w którym podaje dane podmiotu prowadzącego ksiągowość firmy oraz miejsce przechowywania dokumentacji. Aktualizacja danych musi być dokonana w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
Kolejnym etapem jest przekazanie dokumentacji ksiągowej nowemu specjaliście. Powinna ona zawierać wszystkie dokumenty sporządzone przez poprzednie biuro i samego przedsiąbiorcą. Jej najważniejsze elementy to: ksiągi podatkowe (ksiągi rachunkowe, KPiR, ewidencje oraz rejestry), dokumentacje ZUS oraz dokumentacje pracownicze.
– Warto pamiątać, że każde biuro może oczekiwać różnego zestawu dokumentów, jedno może chcieć np. rejestrów VAT, a inne tylko ostatnich deklaracji VAT ÂŹ – zwraca uwagą Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt. – Nowi specjaliści pomogą przedsiąbiorcy w procesie przekazywania dokumentów i podpowiedzą, które dokumenty należy zabrać od poprzedniego ksiągowego, a co bądą w stanie pozyskać sami.

Informacje o firmie inFakt
inFakt oferuje nowoczesne rozwiązania ksiągowe za pomocą aplikacji www oraz mobilnej. Oprócz programu do fakturowania i ksiągowości inFakt.pl świadczy pełną obsługą ksiągową za pośrednictwem Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego oraz pomaga od podstaw założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie z usług inFakt.pl korzysta ponad 460 000 firm.
inFakt.pl został wyróżniony przez Aulą Polska nagrodą Auler 2011, przyznawaną osobom i firmom bądącym wzorem dla polskiego biznesu technologicznego, w 2014 nagrodą AppAward dla aplikacji mobilnej roku oraz główną nagrodą w konkursie Mobile Trends Awards 2015.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy