Gdzie spa? we W??oszech

Gdzie spa? we W??oszech

Planuj?c podr???? do W??och, w odpowiednim momencie, szukamy nocleg??w. Niezale??nie od tego, w jaki region W??och si? wybieramy, musimy gdzie?? spa?. Mamy do dyspozycji r????nego rodzaju formy nocleg??w: w hotelu, w domkach kempingowych, w przyczepie, w namiocie, u znajomych w domu czy mieszkaniu, lub pod go??y niebem. W??a??ciwie, w przypadku W??och, pod tym go??ym niebem by??oby spa? chyba najwygodniej, zw??aszcza, je??li si? jest na sympatycznym polu namiotowym, i ma si? ze sob? hamak, a ko??o nas ro??nie ??wietne drzewo, idealnie nadaje si? na zawieszenie go. Nasi znajomi, z kt??rymi byli??my, mieli w??a??nie hamak i kolo siebie takie odpowiednie drzewo. W??a??ciwie ka??dy z nas m??g?? spa? na tym hamaku sobie, zamiast w namiocie, gdzie by??o bardziej duszno ni?? na zewn?trz. Dlaczego nikt nie skorzysta?? z hamaka? Nie wiem, wiem jednak dlaczego ja jednak tego nie zrobi??am. Po pierwsze, chcia??am spa? w namiocie rodzin?, po drugie, chyba nie zasn???abym ze strachu przed tym, ??e podczas snu wejdzie mi do buzi jaka?? jaszczurka. By??o ich tam pe??no, ci?gle szele??ci??y biegaj?c po li??ciach, a ja ??pi? z otwarta buzi?. I klops. W takiej sytuacji skorzystanie z hamaka pod go??ym niebem by? mo??e by??oby samob??jstwem.

Hotele ?? dobra rzecz, jednak na d??u??sz? met?, droga, zw??aszcza, je??li si? jest w podr????y z kilkoma osobami. Chocia?? z drugiej strony, licz?c namiot, osob? i samoch??d, by? mo??e wynaj?cie jakiego?? pokoiku w pensjonacie, gdzie?? z dala od du??ego miasta, mia??oby prze??o??enie na ple namiotowe ?? jednak tego nie liczy??am ani nie sprawdza??am, poniewa?? za??o??yli??my z g??ry, ze bierzemy namioty i ??pimy na polach kempingowych.

Domki na campingach lub innego typu domki do wynaj?cia. Wynaj?cie domku to dobry pomys??, jednak chyba najbardziej op??aca si,e, wtedy, kiedy jest nas kilkoro, i jeste??my w tym samym miejscu przez d??u??szy czas. U na to odpad??o, poniewa?? ka??dego dnia mieli??my spa? w nowym miejscu, a nasz najd??u??szy pobyt na jednym kempingu, to trzy noclegi. Nie wiem, jak wygl?da sytuacja z domkami na cempingach czy wr?cz z wynaj?ciem noclegu w przyczepie stoj?cej na kempingu. W og??le nie wiem, czy to jest mo??liwe, dlatego, ??e W??osi przyje??d??aj? swoimi camperami na camping, albo maj? ju?? swoje przyczepy w kt??ry?? ??pi?, albo te?? urz?dzone po swojemu, jakby prywatne domki. Wygl?da to tak, ??e po prostu W??och wykupuje na danym kempingu dzia??k? na lata, i tam inwestuje w domek. Podobnie sytuacja wygl?da??a na W?grzech. Nie wiem wi?c, czy istnieje mo??liwo??? przyjechania na camping bez niczego, i wynaj?cia tam noclegu w jakim?? budynku. Jednak z drugiej strony patrz?c, chyba musi by? tama mo??liwo???. W ko??cu camping tez powinien posiada? swoje domki kempingowe do wynaj?cia turystom, cho?by i na jedn? noc.

Bardzo dobrym rozwi?zaniem jest posiadanie namiotu. ?atwo jest go ze sob? zabra?, nawet tak na wszelki wypadek, je??li jedziemy samochodem. Ja noclegi pod namiotem we W??oszech polecam bardzo. To nie jest Polska, i w sierpniu we W??oszech nie trz?siesz si? z zimna pod namiotem, kiedy ch????d budzi Ci? nad ranem, lub nie daje zasn?? wieczorem. To co mo??e Ci nie da? zasn?? pod namiotem we W??oszech, mo??e by? upa??. Jednak jest na to rada: na pewno masz w namiocie siatk?, wi?c zamykasz tylko siatk?, zostawiaj?c uchylone po??y wej??cia do namiotu, i mo??na spokojnie spa?.

Nocleg pod namiotem wyjdzie jednak najtaniej, i jest bardzo mi??y, poniewa?? blisko??? natury czyni prawdziwe cuda i dobrze wp??ywa na samopoczucie. Trzeba tylko wybra? dobre miejsce: nie za daleko do toalety, ale te?? nie za blisko, w miar? na uboczu, o ile jest takie miejsce na kempingu, z dala od ha??a??liwych ludzi i du??ych skupisk m??odzie??y. Na kempingu na kt??rym spali??my dwie noce, woko??o by??y inne rodziny. Mi?dzynarodowe ??rodowisko. Wszyscy z dzie?mi, ma??ymi czy te?? dorastaj?cymi lub doros??ymi. Nie by??o jednak ??adnych problem??w, idealna cisza i spok??j. Jedyny niespokojny nocleg to Wenecja ?? tam by?? zbyt du??y ruch na kempingu, ma??o kameralne miejsce, czu??o si? jak na drodze szybkiego ruchu. Je??li wi?c zamierzamy sp?dzi? kilka dni w jednym miejscu, starannie wybierzmy miejsce oraz spos??b na sen.
mks

hastagi na stronie:

#pola namiotowe włochy #pola namiotowe we Włoszech #kamperem do włoch #gdzie do włoch #włochy pola namiotowe #kamperem po włoszech #tanie spanie włochy #pod namiot do włoch #samochodem do włoch koszty #pola namiotowe we wloszech

Authors

Related posts

Top