Wody ??wiata

Nasza ziemia jest wi?kszej cz???ci pokryta wod?. Dlaczego wi?c nazywa si? ziemi?, skoro tak wiele stanowi? wody? Oceany, morza, wody podziemne, rzeki, jeziora, stawy – to nasze okre??lenia wody. Od najdawniejszych czas??w woda by??a wielk? tajemnic?. To w jej g???binach mieszka??y najstraszniejsze potwory, smoki, i inne stworzenia, np. takie, jak syreny. ??wiat podwodny by?? dla ludzi wielk? tajemnic?, kt??ra ods??ania?? si? powoli. Dop??ki ??eglarze nie wypu??cili si? w g???b morza, dop??ki nie dotarli do obcych l?d??w, morze, i to by??o u jego nieznanego brzegu, straszy??o.

minorka.jpg

Jak inaczej wygl?da teraz sprawa oceanu czy morza dla nas, wsp????czesnych. Jest czym??, przez co mo??na przep??yn?? statkiem, nad czym mo??na przelecie? samolotem, w czym mo??na nurkowa? zwiedzaj?c pi?kne rafy koralowe, i w ko??cu czym??, co dostarcza sport??w wodnych. Serfowanie na desce, narty wodne, kajaki, pontony, a tak??e ??odzie turystyczne – to dla nas rado???. P??yn?? po wodzie, do ??wiata. Do ludzi, do obcych l?d??w. Do dzi?? podr???? drog? wodn? wzbudza wiele emocji. Nadal zdarzaj? si? katastrofy, statki ton?, pomimo, ??e technika jest tak rozwini?ta, ??e mamy wielk? wiedz? i mo??liwo??ci.

lawica.jpg
?awica ryb o nazwie Caesio xanthonotus. Zdj?cie z Oceanu Indyjskiego, Malediwy.

Pi?kne jest to, ??e nawet je??li obawiasz si? wody, a r??wnocze??nie si? ni? zachwycasz, mo??esz zwiedzi? niemal wszystkie wybrze??a ??wiata. Stoj?c na l?dzie, patrzysz w dal, na morze, na ocean, na piasek i ska??y, na g??ry w tle i na wyspy. S??oneczne miejsca, kryszta??owa woda, a tak??e zimne skandynawskie wody i przegl?daj?ce si? w nich lodowce – to wszystko mo??e by? Twoim udzia??em. Zanim wybierzesz si? w podr????, prawdziw? podr????, warto obejrze? pi?kne zdj?cia miejsc. Oto kilka zdj?? wybrze??y ??wiata.

Oto wody Morza ??r??dziemnego, we Francji, Prowansja. Pi?kne g??ry, bia??e ska??y, i cudowne okno na ??wiat – morze. W pewnej odleg??o??ci majaczy kolejny masyw g??rski, wystaj?cy ponad wod?.

morze-srodziemne-prowansja.jpg

A teraz pora na W??ochy i Morze Tyrre??skie. Oto Wyspy Poncja??skie i widoczne Capo Bianco na wyspie Ponza.

morze-tyrrenske.jpg

Morze Jo??skie, Grecja, Zakinthos. Czy nie marzysz o sp?dzeniu wakacji w tamim pi?knym miejscu, na wodach morza lub na piaszczystej plazy, w malej zatoczce, pod wielkimi ska??ami?

morze-jonskie.jpg

Ocean Atlantycki, Algarve, Portugalia. S? to wybrze??a w rejonie Sagres.

ocean-atlantycki.jpg

Pora na Wyspy. Irlandia. Zatoka Donegal na Oceanie Atlantyckim. Zdj?cia z lotu ptaka.

irlandia.jpg

Ch??odna Norwegia. Ocean Atlantycki. Lofoty. Meskenes. Norwegia sta??a si? dla Polak??w krajem bi??szym ni?? dotychczas. Wielu wyprowadzi??o si? tam na sta??e, i coraz wi?cej z nas podr????uje do Norwegii aby nacieszy? si? cudownym krajobrazem, pozna? zwyczaje Norweg??w, ich kuchni? i prze??y? wspania??? przygod?.

norwegia.jpg

Ocean Spokojny, Woktoria w Australii, Dwunastu Aposto????w.

ocean-spokojny.jpg

I bardzo bajkowy obrazek, Ocean Indyjski, Ladigue na Seszelach.

ocean-indyjski1.jpg

Ocean Atlantycki, Cayo Coco (Kuba). Pla??a Paradon.

11.jpg

Na koniec jeszcze fragment podwodnego ??wiata z Morza Czerwonego w Egipcie. Na zdj?ciu gorgonie i prze??roczki indyjskie.

12.jpg

hastagi na stronie:

#norwegia #ocean atlantycki #Ocean #ocean indyjski #minorka #norwegia zdjęcia #morze jońskie #morze tyrreńskie #algarve portugalia #morza i oceany mapa

Authors

Related posts

Top