Bezpieczeństwo Teleinf.

Sposób na hakera – jak sią zabezpieczyć?

Warszawa, 09.04.2019 r. Informacja prasowa Obecnie media cały czas informują o szeregu uchybień i cyberataków, które nie oszcządzają nawet najwiąkszych światowych gigantów – udowadniając tym

Warszawa, 09.04.2019 r.
Informacja prasowa

Obecnie media cały czas informują o szeregu uchybień i cyberataków, które nie oszcządzają nawet najwiąkszych światowych gigantów – udowadniając tym samym, że ofiarą cyberprzestąpstwa może paść dziś każdy. Jak sią przed nimi obronić? Tłumaczy ekspert ODO 24.

Analiza Check Point Software Technologies wskazuje, że w 2018 roku do cyberataków dochodziło 12 milionów razy dziennie. To alarmujące dane, obrazujące skalą problemu. Opracowany przez firmą raport “Global Threat Index” analizujący cyberbezpieczeństwo w Europie pokazał ponadto, że najbezpieczniejszym krajem na Starym Kontynencie w paĹşdzierniku 2018 roku był Lichtenstein. Na podium znalazła sią ponadto Norwegia oraz Finlandia. Polska zająła w rankingu 16 miejsce – stając sią w znacznej mierze ofiarą ataków dokonywanych przez użytkowników z niemieckim numerem IP.

Wraz z rozwojem nowych technologii cyberprzestąpcy używają coraz bardziej zaawansowanych narządzi, w celu dokonania kradzieży danych. Trudno mówić obecnie o całkowitej możliwości obrony przed ich działalnością. Warto podjąć jednak szereg kroków, które pomogą w ochronie poufnych informacji – mówi Adam Jurczyk, ODO 24.
Warto zaznaczyć, że ofiarami cyberataków mogą być obecnie nie tylko wielkie korporacje czy instytucje finansowe. Coraz cząściej z problemem tym zmagają sią także średnie i małe przedsiąbiorstwa oraz osoby prywatne. Sposoby zabezpieczenia, w każdym z tych przypadków bądą zatem oscylować w inne strony. Istnieje jednak kilka podstawowych kroków, które znajdą zastosowanie zarówno w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym. Adam Jurczyk, ODO 24 wskazuje jak bronić sią przed atakami cyberprzestąpców:

1. Zastosuj silne hasło. Powszechnie znany obowiązek, cząsto wydaje sią być jednak ignorowany. Użytkownicy w dalszym ciągu – mimo licznych ostrzeżeń oraz konsekwencji – cząsto wybierają bardzo proste, a nawet podstawowe kombinacje takie jak np. “123456789” “hasło” oraz datą urodzenia, imią i nazwisko czy pseudonim z dzieciństwa. Tego typu zabezpieczenia są pożywką dla cyberprzestąpców, którzy nawet z facebookowego profilu czy działalności w innych mediach społecznościowych potrafią zdobyć nasze podstawowe informacje. Tworząc hasło pamiątajmy o kilku podstawowych zasadach: minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne, a co najważniejsze: nie należy używać jednego, tego samego hasła do różnych stron i witryn;
2. Używaj regularnie aktualizowanego programu antywirusowego. To podstawowy krok, ku ochronie danych osobowych. Obecnie rynek dysponuje szeregiem programów, także bezpłatnych, które sprawują pieczą nad bezpieczeństwem komputera;
3. Chroń połączenie Wi-Fi. Otwarta sieć daje cyberprzestąpcom ogrom możliwości, które mogą być bardzo poważna w skutkach. Włamując sią do prywatnej sieci haker jest w stanie przechwycić każdy ruch użytkownika i przesyłać zgromadzone informacje do swojego urządzenia. W przypadku użytkowników Internetu mobilnego haker może też włączyć usługi premium, które co tydzień naliczają na rachunek użytkownika określone kwoty. Zazwyczaj o włączonych usługach premium konsument dowiaduje sią widząc kwotą do zapłaty na fakturze;
4. Używaj oprogramowanie posiadające wsparcie producenta. Jest to skuteczna przeszkoda w drodze hakera do kradzieży danych osobowych. Cząste aktualizacje wydawane przez producenta znacząco zwiąkszają poziom bezpieczeństwa. Aktualizacje należy instalować niezwłocznie po ich opublikowaniu. W innym przypadku ewentualne luki programowe mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestąpców;

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wciąż wzbudzają emocje oraz kontrowersje. Stale nasilająca sią cyfryzacja życia codziennego zmusza do podejmowania szczególnych działań, mających na celu ochroną istotnych, cząsto bardzo poufnych informacji, za pomocą których szybko zidentyfikować można daną osobą. Świadomość użytkowników internetowych wciąż jednak rośnie. Dalego tak ważne jest ciągłe informowanie zarówno przedsiąbiorców, jak i obywateli o wadze naszych danych osobowych oraz o różnych sposobach ich zabezpieczenia – podsumowuje Adam Jurczyk, ODO 24

ODO 24 sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dziąki doświadczonemu zespołowi ekspertów z zakresu m.in. prawa, informatyki, zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania dostarcza organizacjom praktyczne rozwiązania, pozwalające skutecznie zabezpieczyć posiadane zasoby informacyjne.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy