Krater pod lodami Antarktydy

Pod lodami Antarktydy naukowcy prowadz?cy badania skorupy ziemskiej z kosmosu odkryli gigantyczny krater o ?rednicy ok. 500 km, wewn?trz ktrego znajduje si? pot??ne wybrzuszenie zag?szczonych ska? magmowych.

Zdaniem geologw, taki uk?ad ?wiadczy o wielkiej kolizji naszego globu z jakim? obiektem kosmicznym.

Musia? on by? co najmniej 4-5 razy wi?kszy od meteorytu, ktry przed 65 milionami lat uderzy? w P?wysep Jukatan i spowodowa? m.in. wygini?cie dinozaurw, bo krater Chicxulub ma „zaledwie” 180 km. Wiek antarktycznego krateru jest oceniany na ok. 250 mln lat a to zgadza?oby si? z najwi?kszym na Ziemi wymieraniem gatunkw, zwanym wymieraniem permskim. Zgin??o wwczas 90% zwierz?t morskich, przesz?o 60% rodzin gadw i p?azw l?dowych, wymar?y te? drzewiaste paprocie, skrzypy i wid?aki. Wymieranie permskie uwa?a si? za prze?omowy etap mi?dzy er? paleozoiczn? a mezozoiczn?, nieznana jednak by?a dot?d jego przyczyna – najbardziej prawdopodobne wydawa?y si? zjawiska wulkaniczne. Referat wyg?oszony w Baltimore na zje?dzie Ameryka?skiej Unii Geofizycznej mo?e zmieni? te opinie.

hastagi na stronie:

#antarktyda ciekawostki #antarktyda ciekawostki dla dzieci #krater chicxulub #antarktyda dla dzieci #ciekawostki o antarktydzie #zwierzęta Antarktydy #antarktyda zdjęcia #pustynia lodowa ciekawostki #ciekawostki antarktyda #antarktyda zwierzęta

Authors

Related posts

Top