Francja i jej bogactwa

Francja i jej bogactwa

autorem artyku?u jest Arkadiusz Wolnik


Francja kojarzy si? z najlepszym szampanem, rozrywk?, winem i ?wietn? kuchni? a tak?e – a mo?e przede wszystkim z Pary?em, miastem zakochanych i artystw. Francja to kraj kontrastw i niezapomnianych wra?e?. Ma do zaoferowania turystom historyczne miasta, wspania?e krajobrazy – najwy?sze gry i najpi?kniejsze pla?e w Europie, zamki nad Loar?, winnice Szampanii, najwi?kszy w Europie Disneyland i wiele innych atrakcji.1171823_versailles_1Kraj sk?ada si? z 96 departamentw w 22 regionach administracyjnych z ktrych ka?dy charakteryzuje si? odmiennym krajobrazem. Wybrze?e o d?ugo?ci 5 ty?. km rozci?ga si? od dzikiego i kamienistego Breton na p?nocy do piaszczystych pla? wybrze?a ?rdziemnomorskiego na po?udniu. W dolinie najd?u?szej rzeki Francji, Loary (1020 km) wznosi si? ok. 300 malowniczych zamkw. To tu, w Alpach Sabudzkich – raju narciarzy wznosi si? Mont Blanc (4807 m n.p.m.) – najwy?szy szczyt Europy.Sercem i Stolic? Republiki Francuskiej jest Pary?. Miasto o niezapomnianej atmosferze z szeregiem zabytkw stoj?cych na czele listy ?wiatowych atrakcji turystycznych. Pary? to Luwr, dzielnica ?aci?ska, Ogrody Luksemburg, Pola Elizejskie, Montmartre. Ale Pary? to tak?e nigdy nie zasypiaj?ce miasto z tysi?cami wyj?tkowych restauracji, barw, knajpek, dyskotek i kawiarni. To wsp?czesne centrum europejskiej kultury i sztuki.Ale Pary? to nie ca?a Francja. Rwnie atrakcyjne i godne polecenia s?: Wersal, Fontainebleau, Dolina Loary, Bretania, Normandia, Prowansja, Langwedocja, francuskie Alpy, Riwiera Francuska, Bordeaux, Tuluza, Lourdes, Chartres a tak?e zabytki rzymskie i ?redniowieczne m.in. w Lyonie, Avignonie. Francja oferuje tak wiele r?norodnych wra?e?, ?e jest w stanie spe?ni? oczekiwania najbardziej wybrednego turysty.Francja jest najwi?kszym i najbardziej zr?nicowanym krajem Europy Zachodniej. Ma du?y wp?yw na kultur? europejsk?. Tu odbywaj? si? najwi?ksze pokazy mody ?wiatowych projektantw. Francuscy malarze, pisarze i kompozytorzy nale?? do ?wiatowej czo?wki twrcw kultury. Francja to niesamowite bogactwo kultury i r?norodno?? krajobrazw.Kiedy lecie?:

Wiosna to chyba najlepsza pora na wizyt? we Francji – a zw?aszcza w Pary?u. Jest stosunkowo ciep?o i nie trudno o promocyjne ceny – tak?e na loty. Szczytem sezonu jest lato. Wtedy po?udnie kraju zape?nia si? turystami ??dnymi s?o?ca pla? Lazurowego Wybrze?a. Zima to wysoki sezon dla narciarzy – zarwno w Alpach jak i w Pirenejach. Szusowa? mo?na we Francji od wrze?nia a? do marca a nawet kwietnia. Trzeba pami?ta? o wcze?niejszej rezerwacji biletw lotniczych, je?li chcemy podr?owa? po lub do Francji w okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Niski sezon we Francji to przede wszystkim jesie?.Transport:

Francja ma znakomicie rozwini?t? sie? kolejow?. Nawet je?li ma?e miasto nie ma stacji kolejowej, mo?emy by? pewni, ?e do najbli?szej stacji kursuje autobus. Oczywi?cie koleje francuskie to przede wszystkim sie? ultraszybkiej kolei TGV. Ale je?li nie zale?y nam nam na czasie, to mi?dzy g?wnymi miastami kursuj? tak?e normalne poci?gi. Rwnie dobrze wygl?da infrastruktura drogowa. Sie? autostrad ??czy g?wne metropolie – trzeba jednak pami?ta? o dosy? wysokich op?atach za drogi. Taniej jest podr?owa? autobusem, ale ze wzgl?du na ni?szy komfort lepiej to robi? jedynie na krtszych trasach. Podr?uj?c pomi?dzy najwi?kszymi miastami, mo?na skorzysta? tak?e z sieci tanich linii lotniczych.

Tanie loty do Pary?a


Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#francuskie miasto nad mozą #francja i jej zabytki #lurt francja #zamki nad loarą mapa #bogactwa francji #najważniejsze zabytki francji #miasto nad mozą we francji #francja mapa kraju #mapa francji rzeki #francja zabytki najważniejsze

Authors

Related posts

Top