Nowy wulkan

U szczytu podwodnej gry o nazwie Valilu’u w oceanie w pobli?u Wysp Samoa formuje si? sto?ek wulkaniczny, ktry w ci?gu ostatnich 5 lat urs? a? o 300 m i obecnie znajduje si? ok. 700 m pod powierzchni?.

Szeroki komin wulkanu powoduje bardzo ciekawe zmiany w otaczaj?cym ?rodowisku. Powstaj? silne wiry wkr?caj?ce w jego pobli?e rozmaite ?yj?ce bli?ej powierzchni drobne organizmy, m.in. krewetki.

Jednocze?nie ze ?rodka krateru wyp?ywaj? ?mierciono?ne „wyziewy” tworz?c warunki nie do przyj?cia dla wi?kszo?ci organizmw. Badania i obserwacje tego niezwyk?ego miejsca trwaj?.

Authors

Related posts

Top